Second opinion: bpm niet gestegen door WLTP

Second opinion: bpm niet gestegen door WLTP

De omzetting van de nieuwe WLTP-tabel per 1 juli wordt budgetneutraal. Tot deze conclusie komt prof. dr. C. Koopmans van SEO Economisch Onderzoek in zijn second opinion, uitgevoerd in opdracht van de tweede kamer.

 

De second opinion is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Omtzigt en Lodders.1 Dit resulteerde in vier onderzoeksvragen geformuleerd in de second opinion.2 Ook wordt er nader ingegaan op onderzoeken uitgevoerd door KPMG en Jato. Geconcludeerd wordt dat het KPMG-onderzoek niet aantoont dat de TNO-uitkomsten onjuist zijn.

 

Uit de second opinion blijkt dat de verandering van de bpm sterk uiteenloopt tussen de twintig meest verkochte autotypes. Gemiddeld daalt de bpm in deze groep auto's met zes procent. Voor de tien meeste verkochte auto's wordt er een gemiddelde daling van tien procent vastgesteld. Geconcludeerd wordt dat de omzetting naar de WLTP-tabel naar verwachting budgetneutraal is en de totale bpm-opbrengt niet verandert.

 

Tot slot worden er worden er in de second opnion enkel aanbevelingen gedaan aan het ministerie van Financiën. Deze aanbevelingen zien op flexibilisering van de BPM tabel.

 

1. Kamerstuk 35 302, nr. 48.

 

2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-936539

Inovex

Routebeschrijving