Het nieuwe bpm-aangifteformulier juli 2020

Het nieuwe bpm-aangifteformulier juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 treedt een nieuw bpm aangifteformulier in werking. Het formulier 'Aangifte/melding/opgaaf bpm' telt 20 pagina's en verschilt in verschillende opzichten van het huidige formulier. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

 

Vaststelling CO2-uitstoot

 

Tot en met 30 juni 2020 wordt voor het bereken van de bruto bpm uitgegaan van de CO2-uitstoot volgens de NEDC-testmethode. Op 1 juli treedt de nieuwe WLTP bpm-tabel in werking. De hoogte van de bruto bpm wordt bepaald door de CO2-uitstoot, gemeten volgens de WLTP-testmethode.

 

Wat is WLTP?

 

De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Verhicle Test Procedure. In tegenstelling tot de NEDC-testmethode is de WLTP gebaseerd op realistische rijomstandigheden die beter aansluiten bij de prestaties op de weg. Het beter weeregeven van het werkelijke gebruik van auto's heeft een stijging van de gemeten CO2-uitstoot tot gevolg.

 

Waar staan de NEDC en WLTP uitstoot vermeld?

 

Beide gecombineerde uitstoten zijn terug te vinden op het Certificaat van Oorsprong (CvO). Dit document wordt ook wel het 'geboortebewijs' van de auto genoemd. Op het CvO staan alle technische kenmerken van het voertuig vermeld. De CO2-uitstoot van een voertuig is de vinden onder punt 49.1 (NEDC) en 49.4 (WLTP).

 

Aangifte op basis van NEDC of WLTP?

 

Indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden kan vanaf 1 juli 2020 gekozen worden om bpm-aangifte te doen op basis van de NEDC of WLTP-waarde (de meest gunstige waarde):

 

1. De datum eerste toelating van het voertuig is gelegen voor 1 juli 2020; en

2. De WLTP-waarde is omgerekend naar een NEDC-waarde.

 

Indien niet aan beide voorwaarden voldaan wordt is deze keuzemogelijkheid er niet. Heeft een voertuig een datum eerste toelating vanaf 1 juli 2020 dan dient de bruto-bpm altijd berekend te worden aan de hand van de WLTP-tabel. Als een auto alleen NEDC-getest is dan dient de bruto bpm vastgesteld te worden aan de hand van de NEDC-tabel.

 

Wanneer aangifte doen?

 

Mogelijk kan het lonen om te wachten met de bpm-aangifte tot 1 juli. Onze erkende taxateurs kunnen u kostenloos informeren over de voor u meeste gunstige manier van aangifte. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door te mailen naar info@inovex.nl

 

 

Inovex

Routebeschrijving